Európa-Demokrácia-Eszperantó

Mert nincs európai demokrácia nyelvi demokrácia nélkül.

Esperanto-politik-filozofia PRELEGO de EUGENO MACKO je la 25-a en Aprilo de 2021.

Dialogiko de esperantista diplomato
 
La dialogiko estas necesa metodo por esperanto kaj por diplomatio. La tasko de ambau estas la solvo de la komprenproblemo. Kiu povas sincere nur tiam okazi, se ni la aliojn ne volas nur pri nia propra vero konvinki, sed ni provas ankau ilian veron kompreni. Tio superiras la klasikan dialektikon kaj deziras la novan dialogikan pensadon.
 
Char mi jam okupighas nun pli ol 45 jaroj kun la dialogika pensado, eble estas komperenebla, ke mi chie, en chio kaj che chiu, serchas la dialogikon. Nun, lastfoje mi trovis interese similan uzadon de dialogiko en diplomatio kaj esperanto.
 
Kiam la kompreno kaj uzado de dialogiko, jam precipe en la politiko estighis necesa.  Sed bedaurinde  tiu neceseco estas nur malofte komprenata. Plej ofte funkcias ankorau la „konvinka dialektiko“ en la komunikado, kvankam la maniero de la nova pensado montrighis  neforshoveble necesa. 
 
En la venonta prezentajho mi volas montri al la ligitecoj de esperanto kaj diplomatio, en la konkreta uzado de dialogiko.
En la aktuala politiko troveblas multe da ekzemploj por la neceseco de la superpasho la klasikan pensadon. Tia estas jus la rezulto de la Usonaj balotoj, kiuj pro la venkhisterio ne povas atingi akcepton. Kvankam chi tie estus nur fakte necesa envidi la klasikajn alternativojn. 
 
Kaj tie apartenas ankau tiu alia frapanta ekzemplo: Ekzistas tiel primitivaj simplifigoj de la pensado, kiuj reduktas la realecon al, nigra-blanka alternativo. Ofte ni povas legi, ke Obama (estinta prezidanto) kaj Harris (la nuna vicprezidantino) estas nigraj.
 
Tiuj „komunikfakuloj“,  jhurnalistoj, reporteroj, kiuj tielmaniere skribas, estas kolorblindaj? De tiuj neniu estas nek nigra, nek blanka. Se ni poli bone chirkaurigardas en la mondo, tute blankaj au tute nigraj homoj ech ne ekzistas. Kun digno esprimite, ili ambau reprezentas nuntempe,  la plej altan shtupon de la dialogika sintezo de la homaro.
 
Tia de la realeco disa pensmaniero, apartaenas al la klasiko de la pasinta epoko. Ideoj, idealoj, idelogioj, deziroj, prerogativoj, falsas la realecon, kiuj en la estinteco jam ankau antaue okazis multe da problemojn. Konvinkeco, pri la nur propra vero, sen chiu alia alternativo, jam ankau ghis nun en la historio, okazigis sensolveblajn konfliktojn. 
 
Samtempe montrighis en nia estanteco la limoj de la konvinka dialektiko, precipe en la internacia politiko. Kiam la grandpotencoj ne plu povis unu la alian per deviga potenco konvinki, tiam aperas la diplomatio en tute nova kvalito. Kiam en la politiko ghi superpashas sian, ghis nun klasikan taskon. 
 
Ne plu estas kontentiga, la alian popolon, shtaton, kulturon, nur pro tio eble nur suprajhe ekkoni, ke poste pli bone povus esti eluzita, povus esti trompita, plej ofte ghis facila regado. Ni diru malferme kaj rekte, la chefa tasko de konsulejoj  en fremdaj shtatoj estis spionado.
 
Ech ne tiel longe, antau ch. tridek jaroj komencis la nova (eble mi povas diri)  „dialogika diplomatio“. La unuaj pashoj al la novo, komencis jus tie, kie la valoro de diplomatio senpere, antau tiu, sinkis al kruelaj mensogoj. Post kiam Gorbatchov utiligante la „novan pensadon“, shanghighis profunde kaj  ghenerale la manieron de la internacia politiko. 
 
En tiu nova epoko komencis labori la esperantisto, poligloto, diplomato, Georgo Nanovfszky d-ro, kiel hungara grandkonzulo en Moskvo. Lia labortempo dauris sur tiu posteno (1992- 2005) ch. 13 jarojn. En tiu tempo de la sistemshangho esties granda bezono al personoj kiuj havis spertojn kaj sciojn ambauflanke, sed ne estis kun politika ideologio  sharghitaj.
 
El la nuna tempa distanco kaj atentite la venintaj politikaj spertoj, estas interesa mencii, kiel estis Nanovfszky pensionigita el lia singapura grandkunsulateco, kvankam li ankorau havis plenan forton kaj multe da sperton.
 
Minimume por mi, se mi atentas la evoluon de la lastaj politikaj evoluoj en Hungario, ekshajnis tio, kion mi persone  ankau amare devis engluti. Post kiam mia maldekstra libereco estis kiel „hejmperfido“ difinita. Sed, chu povas esti iu esperantisto alia ol maldekstliberulo?
 
Tiu dialogika spirito, kiu en la tempo de Gorbatchov komencis okazi, chiam pli, malrapide platighis kaj viglighis la jam antau tiel multe da suferon kauzita dialektika naciismo. Estis denove serchitaj kaj trovitaj kontrauajhoj kaj pluokazis la konvinkigaj rilatoj. Sed ni ne forgesu, la shangho okazis dialogike. Sen revolucio !!!
 
Kiun kelkaj stultuloj pli volonte volus  havi, unu de alian sango mortigante. Kiel bone, ke ili nun ne plu estas en la multeco. Sed tamen, en la demokratio, ili ech ankorau nun povas ferii iliajn revoluciojn.
 
Che Georgo Nanovfszky tiu, al diplomatio necesa dialogiteco, estas jam en lia infaneco trovebla. Komencas vershajne kun la spirita influo de siaj avoj, kiuj loghis (post Trianono) en Kolozsvár.  El la infaneco restas ankau la influo de la du jara komenco en la franca lernejo, al kiu li ne bonshate rememoras, sed al lia internacia sento psikologie ankau tio aldonighis.  
 
Poste en liaj gimnaziaj jaroj li komencis okupighi kun esperanto, kiu stimulis lin okupighi ankau kun aliaj lingvoj. Tiel li evoluighis al poligloto, kiu multe helpis lin che lia posta  diplomata kariero.
 
La esperanto sekvis lin ankau en lia tuta posta vivo. Kiel diplomato en chiu parto de la mondo, kie li turnighis, trovis ankau al esperanto parolantoj, che kiuj li chiam trafis al escepte koraj akceptoj. Li restis en la esperanto movado ghis hodiau aktiva membro, kie li ankau kelkajn funkciojn plenigas kaj flegas amikajn rilatujn. En esperanto amikaj rondoj li nomighas „Nano“.
 
Ne longe li eldonis libron pri lia biografio: „NANO aventuroj de multlingva diplomato en kvin kontinentoj“  Kiun notis lia longjara amiko, la fama verkisto István Nemere. La libro estas trovebla, esperante kaj hungare;     che la „Alternatív Kiadó“ kaj en tradukoj en la angla, pola, rusa, franca, la germana estas survoje.
 
La libro estas enlitigita en la bazformo de la dialogiko. Nemere per demandoj engvidas en la temao de la parolado, al kiujn Nano  senpere respondas. Tio kio chi tie precipe gravas estas, ke atentite al la maniero de la respondoj estas ekkonebla la transpasho de la klasikaj dialogoj.
 
Ghis en klasikaj dialogoj, ekz. Platono volas konvinki pri la vero de Sokrates, la dialogiko de la „nova pensado“  volas kompreni ankau la veron de aliaj. Kaj kio tiukaze, precipe estas interesa, ke tiu metodo proksime apartenas, kaj al la nova paca diplomatio kaj al la internacia lingvo esperanto, esence.
 
Che Nano troveblas kelkaj konkretaj ekzemploj por superpashi la klasikon kun dialogiko. Ni komencu kun lia senpera sintenmaniero, al kiu estis atentema lia amiko Nemere, che ilia komuna restajho en Rusio.
 
Che Nanofszky estas pretenda, ke kiel gheneralkonsulo,  li povas konvene sinteni kun plej prominenaj personoj  el la mondo, kun kiuj li ofte devis konsulti. Sed che tiuj personoj ne estas memkomprenebla, ke ankau kun simplaj homoj povas senpere rilatighi. Kun simplaj rusaj homoj li parolis, ol li estus unu de ili.
 
Ja, en tiu multe helpis lia perfekta lingvokono, sed kio en tiu kazo tamen ne sufichus. Devas alveni  iu profunda homa sento, kiun allerni eble ech ne eblas. Au tio ekzistas, au ne ekzistas. Sed  ankau tio apartenas al la profunda homa karaktero de la dialogiko.
 
La influo de lia profunda dialogika karaktero esprimighas aliflanke, ankau intelekte. Kiel hungara generalkonzulo en Moskvo, li volis iniciadi la komencon de unua dialogika pasho, solvi la nun jam pli ol mil jaroj dauran skizmon de kristanismo.
 
El la historio ni scias ke, en la jaro 1054  Keullarios patriarko  kaj IX. Lepoldo papo pro religiaj diskomprenighoj kverelis kaj malbenigis unu la alian. Post tiuj tragikaj okazadoj estis la sekvo ke, ankau post kelkfoja provo pacigi la du ekleziojn ghis la hodiauaj tagoj ne sukcesis.
 
La partopreno de la papo II. Johano Paulo por  aparteni la festajhon de la miljara ekzistado de la pannonhalma abatejo en Hungario, jam estis organizita. Al tiu okazo metis Nanofszky grandkonzulo la provon inviti la ruspravoslav patriarkon, espere, ke che la du religichefoj chifoje povus okazi historie grava manpremo.
 
Multe promesantaj preparighoj estis en procezo. Persone la papo kaj ankau la patriarko, ambau  konsentis kun la renkonto, sed ambauflanke devis ankorau ankau en la malntaueco la kunvenoj akcepti. El Vatikano ech venis la kosento, sed el Moskvo pro la malsano de Jelcin venis la preteksto ke, la patriarko ne povas forlasi Moskvon. 
 
Se ne tiel estighis, kiel estighis,tiam estus ebla chi foje  okazigi iun miljargravan kristreligian renkontighon. Ni almetu, ke en la nuna historia tempo, ion ghenerale necesan dialogik-komunik-manieron, de kiu nia plua vivo dependas sur tiu planedo, nomita tero.
 
Kvankam ankau la klasika scienco jam alvenis al la ekkono, ke akceptu la necesecon de dialogiko, sed konkrete uzi, kapablas ankorau nur malmultaj. Ghoje, jam multaj volas dialogi, sed kiel tio funkcias dia-logike komprenas nur malmultaj. Plejofte estas intermiksita la dialogiko kun la dialektiko, t.e.  kun la konvinkado de alioj pri „mia vero“.
 
Kvankam Nano persone ne apartenas al tiuj religioj, de kiuj iliajn  chefreprezentantojn  li volis kunorganizi al komuna manpremo, malantau de tiu provo estas supozebla la influo de esperanto kaj la diplomatio. Apude li mencias la unitarian protestantkristanan apartenecon de liaj avoj, kun profunda homa respekto,  kiu atingis lin tra la edukado de liaj gepatroj. 
 
 En tiu „Nano“ libro trovighas, ne nur la dialogformo, sed ankau la transpasho de la klasikaj dialogoj en dialogika spirito. Kiu signifas, ke la la dialektiko estas transpashita. Ghis kiam la esenco de klasikaj dialogoj estas la konvinko pri la vero, la nova dialogika pensado lasas malferma la veron, t.e. ne bremzas la pluevoluon kun iu eterna klasika vero.
 
En tiuj Nano-dialogoj estas, pasho por pasho,  sekvebla inter du amikoj la atento al aliulo, jam en la formigho de demandoj, al eble ne ofendi lin. Tiu estas la dialogika formo,  kiu nuntempe en la internacia diplomatio necesas, se ni volas antauiri en la solvo de la problemoj. Che la konzulo Nanofszky tiu metodo trovis al praktika, ech necesa uzebleco.
 
En la nuntempa internacia politiko, „la dialogika metodo“ ne estas nur iu „diplomata ghentileco“  sed „necesa sintenmaniero“ , al urgha solovo de internaciaj problemoj. Al tiu necesas la dialogika kompreno de la historio. Kio nuntempe ne estas simpla tasko, char ghis nun la historiaj okazadoj estis ekskluzive nur en dialektikaj kontrauajhoj skribitaj. Pri tiu la aliaj shtatoj, popoloj, precipe estis kiel malamikoj, ofte nur kiel militkontrauuloj prezentitaj .
 
Al tiu necesas la superpashoa de la dialektika pensmaniero, kun la nova dialogika pensado, tiel en la komprenado de la historio, kiel ankau en la internacia politiko. Tiu transpashproceso komencis jam antau 2-3 cent jaroj en la arto kaj en la socio, de kiu la egzitencneceseco montrighis en nia estanteco.
 
En la libro de „Nano“ estas trovebla la konkreta uzado de ambau.  La diplomatio de la internacia politiko, kunligite kun la arto, kiu altrovighas duflanke, en du amikaj rilatoj estantaj esperantistoj. La arte kreita (artefarita) lingvo, kiu la klasikan ligvistikon dialogike transpashis.
 
Uzante de la literaturisto István Nemere, simile kun la dialogika metodo de esperanto, transpashante la klasikan historion en lia romanstile skribita „Historio de Hungario“, arte aplikas la manieron de la dialogiko. Li ne alprenas nur unuflankan pozicion, kiel ni jam alkutimighis en dialektikaj historiaj skribajhoj, sed li atentas ankau la intereson de alia flanko.
 
Sammaniere trapashis lia junagha kaj ankau nuna amiko, Nanofszky György diplomato, konzulo, en la internacia politiko la klasikon. Same kiel lia amiko, jam kiel juna gimnaziisto, venis kun esperanto en interrilato, kiu entuziasmigis lin kaj poste tutvive estis ekzistencie influita.  En tiu „Nano“ libro retrovighis ambau amikoj, en la uzo de la dialogika pensmaniero, en konkreta kaj profunda verka apliko.
 
Che Nano mem estas ankau, pasho post pasho trovebla la  dialogiko. Ne nur en lia esperanto, sed konkrete ankau en lia politika kaj scienca aplikado. Nuntempe iu diplomato bezonas jam memkompreneble kaj necese tiun pensmanieron, precipe en konzulejojn, kiam ofte en dangheraj situacioj  kontrauajhoj pace devas esti solvitaj.
 
Kaj li ne aplikis tiun metodon nur politiknivele, sed ankau science. Char li faris lian doktorighdisertacion pri la moderna indonezia lingvo. En tiu li citas profesoron Slametmuljana:
 „ Por la indonezanoj la indoneza lingvo neniam estis la antitezo de la lokaj lingvoj… kelkaj nacioj havas la rajton la indonezan pritrakti kiel la propran lingvon, char efektive kelkaj nacioj kontribuis al ghia ekesto“
 
Miriga estas, kiel samas la signifoj de tiuj frazoj kun la esenco de la europa esperanto, kie  estas la sama dialogikeco. Sed kio ghis nun, nur por  tre malmultaj nacilingvon parolantan europanojn, bedaurinde ankau lingvistojn kaj plejofte ankau esperantistojn, estighis konscia.
En la nova indoneza lingvo troveblas la superpasho de la klasiko kun dialogiko.
 
Kiam la antau plejbonopinianta malaja lingvo, en dialogika kunmetiteco de tielaj lingvoj, estis shanghita. Ne en kontraueco, sed en komuna kombinajho, kun la nova indoneza lingvo.
 
Ghuste same, kiel la europnaciaj lingvoj unu al alia kaj al esperanto rilatas. Ne nur ke, el naciaj lingvoj estas kunmetitaj, sed ankau la kontrauecoj dialogike estas solvitaj.
 
Ke, por Nano konscie ekshajnis la simileco inter esperanto kaj la nova idoneza lingvo, en tio multe helpis lia multlingveco. Kaj al tio, ke li evoluighis al vera poligloto, helpis al li, de la komenco la scio de eperanto.
 
En tiu ligiteco estas interesa mencii, ke tiu ne chiutaga scio, ne chie kaj che chiuj elachetis pozitivan impreson. Vershajne la dialektiko de la lingvoj, kiu produktas kontrauajhojn, ankau tie efikis, kie eble oni ech ne supozus.
 
La membroj de la parlamentana komisio, kiuj decidas la taugecon de iu grandkonzulo eksterlande,  prefere elachetis nur iomete fremdan admiron, kun lia almenau 9 fremda lingvo, anshtatau veran rekonon al eksterordinara scio de tiu diplomato. Precipe fremda ekshajnis al ili la scio de esperanto kaj la simila ech pli june konstruita lingvo indoneza. Sed ke kial, pri tio oni povus multe divenprovadi.
 
Che kelkaj membroj vershajne, envio, jhaluzo, konkurenco, se ni restas nur che psikologio. Sed che esperanto certe alvenas – kiel jam che aliaj estis ofte spertebla, kiuj tiun lingvokonon prefere kashis, char havus negativan influon al ilia kariero – la politiko. Kiu precipe chefe, nun pli ol 130 jaroj malhelpas la necesan disvolvighon de tiu internacia lingvo.
 
Al la nomumo de Nanovszky kiel grandkonzulo en Moskvo chiuj tiuj retenoj ne povis efiki. Lia internacia prepariteco, kun la spertoj de lia multjara laboro che UNO en Genevo, liaj ruslandaj studentaj jaroj, ankau kun personaj ligitecoj, la perfektparolata rusa lingvo, inter aliaj aldone la parolo de la nuntempe aktuale plej parolataj diplomatiaj lingvoj, la angla kaj la franca. Li ne bezonis prisilenti lian esperatan konon. La prepariteco de lia scio estis tiel konvinka, ke kun granda vershajneco li staris sen konkuro al elekto.
 
 Eble estas nun adekvata diri, ke la spirita mondo de Nano estas de la altiro de la lingvoj decidata, al kiuj esperanto profunde apartenas. La aliaj lingvoj tiel dirite, alvenis al la dialogika spirito de esperanto. La posta evoluo de lia egzistenco, kiu sur la linio de la internacia diplomatio, en generalkonzuleco enfluis, troveblas tiu spirita influo. 
 
Unu ekzemplo estas lia sinteno al la rusa lingvo, kiun li altgrade alproprighis  inter alie dum la studado che la universitato en Moskvo, sed la dialogika rilato al tiu lingvo originas de lia ruslingvoa instruisto el Budapesto. De kiu li lernis, ke chiu lingvo havas sian veran belecon, sendepende de tio, chu en kiu politika rilato ni staras al tiu popolo kiu ghin parolas. Tiu opinio estis tre grava precipe tiam, kiam Hungario suferis sub sovjeta okupo.
 
En la ligiteco kun la poligloto kaj espeantisto Nanofszky, estus konvena montri al la diferenco, inter la vera multlingveco kaj  la poliglotismo. Al komprenhelpo ni povas preni la dialogikan rilaton de esperanto al aliaj lingvoj.
 
Multlingveco devus regi ekz. en la Europa Unio. Kvankam tiu proklamo,  en la realeco plu regas la klasikdialektika  hierarhio.  Char vere multlingva egalrajteco en la EU efektive ne povas egzisti, ghis kiam, prefero kaj konkuro regas inter diversfortaj partneroj.  Kie el 25 rekonataj lingvoj por malgrandaj restas nur malmulte da shancoj al akcepto. En tiu maljusta diverzeco povus helpi iu neutrala internacia lingvo, ke estu rekonata la unika valoro de chiu lingvo.  
 
Che Nano estas egzemple trovebla la dialogiko. Ne nur kiel iu teorio, klopoda volo, bela parolado, sed konkreta uzo per esperanto kaj diplomatio. Simila  ekzemplo estas nur malofte trovebla, en tiu konvena kunligiteco. Kvankam en nia estanteco tiu estighis esto-necesa  pens- kaj sintenmaniero.
 
Char, se ni volas plue resti sur tiun teron nomita planedo, ni devas dialogike rilati unu kun alia, anshtatau de la ghis nuna konvikdialektiko, kiu en la historio gvidis precipe al kvereloj kaj milito. Tiel restas nur la dialogika diplomatio tio, kio plu estas uzebla por la politiko en la internacia komunikado.
 
Nu jes, kaj por tio necesus iu demokratie internacia lingvo, kiun la kumunikadpartioj egalshance, komune povus kompreni kaj kun tiu komprenighi.
 
Mi dankas por Via atento

 ---------------------------------------------------------------------------------------

P r e l e g o kaj  EDE kunveno

 

Kore invitas Vin al la venonta tre interesa  prelego de Vas-Szegedy Julianna kaj poste por la labor-kunveno de EDE.

Je la 28a de novembro  2018. /merkrede/ je la 17.30 horo

Temo: Raporto pri la duonjara karatea instrua sperto en    Vjetnamo       

 Versxajna termino  el 17.30 - gxis 18.30 horo.

Poste ni dauxrigos EDE laborkunvenon.

Loko: Domo de la Kultura Esperanto Asocio

            adreso:1091. Budapest, IX. Üllői strato 95. I. etagxo

La prelego okazas esperante. La programo estas publigita en la hejmpagxo de EDE ankaux (www.eszperanto.hu/ede).

 

Szeretettel meghívunk a 2018. november 28-án szerdán 17.30 órai kezdetű, Vas-Szegedi Julianna előadására és azt követő EDE munkamegbeszélésre.

Az előadás témája: Beszámoló a féléves vietnámi karate oktatói élményekről"

A várható időtartam 17.30-tól 18.30-ig.

Utána EDE munkamegbeszélést tartunk.

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em.

Az előadás  eszperantó nyelven történik. A programot a honlapunkon (www.eszperanto.hu/ede) is megjelentetjük.

 

Szeretettel várunk, számítunk részvételedre!

 

--------------------------------------------------------------------------------------

R E N K O N T I G H O  E N  A L S Ó Ö R S

Esperanto en la tempo de la secesio

 
INVITO  al 2a internacia seminario en Alsooers  che Balatono
pri superpasho la klasikon per esperanto
7-9 septembro 2018
 
Last jare ni klarigis la komprenighon pri la rilato de la arte farita lingvo esperanto al ghenerala superpasho la klasikon en la arto.
Nun ni volas montri al konkrete historia ligiteco en la tempo de la secesio.
 
Bonvenas histori-filozofie interesitaj esperanto parolantoj.
Se necesas, la aldonoj estos tradukitaj en la angla, germana kaj hungara.
 
En la seminario estos pridiskutataj kaj prilaborataj 12 pensproponoj
 
Eblas ankau tralegi la 2x12  diskutpunktoj de la lastjara seminario:
 
Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20 
Mobiltelefono, el eksterlando: 0049-1525 4686475
                          el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigxo)
 
Senkosta loghado, en kvarlitaj chambroj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo .
Memkompreneble, pagante eblas loghi ankau „pli lukse“, en la apudaj hoteloj.
 
Pliaj informoj antaue, rete: Eumacko@aol.com    
                                                      
Programskeleto:  
 Vendredo 07. 09. 2018
Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo
16.00 – 22.00  Akcepto
19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo
Sabato 08. 09. 2018
 08.00 – 08.30  Matenmangxo en la domo
09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj
09.15 – 12.00  Seminario:
                         Temo:  Superpasho la klasikon per esperanto
12.30 – 14.00  Tagmangxo en la apuda restoracio.
14.15 – 17.00  Seminariaj  diskutoj
17.00 – 17.30  Kafo aux teo pauzo 
17.30 – 19.30  Aldonoj, diskutoj, sugestoj.
20.00 – 21.00  Vespermangxo en iux restoracio en la proksimeco de Alsoörs.
Dimancxo 27. 06. 2010
08.00 – 08.30  Matenmangxo en la domo
09.00 – 12.00  Priparolado de la komprenigho
12.30 – 14.00  Adiauxa tagmangxo en la apuda restoracio
 
 Priskribo la vojagxon Budapest – Alsoörs.
Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  aux  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojagxi per trajno al Alsoörs.
De la flughaveno vi povas per linia buso veturi al la lasta haltejo de metroo 3, de tie veturu en la centro de Budapesto kaj sxangxu la metroon (cxe Deáktér) en direkto „Déli pályaudvar”.
(Memkompreneble eblas ankaux per Taksio atingi la bezonatan stacidomon, nur tio nature kostas pli ol la publikaj veturiloj)
En la „Déli pályaudvar” acxetu bileton gxis Alsoörs. Dum tage, preskaux ciun hxoron iras la trajnoj en tiu direkto.La vojajxo dauxras 2-2,5 hxorojn, dependas per kiu trajno vi vojagxas. Cxe la lago Balatono ofte haltas la trajno, atentu ke vi gxuste eltrajnigxas.
En Alsoörs post la eltrajnigxo iru el la stacidomo al la cxefa strato, turnigxu maldekstren kaj post cxirkaux 200 metroj turnigxu dekstre en la „Máy János” strato. Iru monte kaj la 5a strato maldekstre estas la „Honvéd u.”. Numero 20, la lasta domo dekstre en la strato estas la renkotejo.
 Pliajn informojn pli la lago Balatono kaj Alsoörs rete:   https://www.alsoors.hu/
 
Okazis en Alsooers je la 25-27a augusto 2017, de EDE-hu estis organizita la unua seminario, pri la  Superpasho la klasikon rilate al esperanto.
 
Resumo:
La kunvenon partoprenis 12 personoj kun anoj de 6 landoj: Brazilio, Francio, Germanio, Anglio, Serbio, Hungario. Nome la personoj : Vitoria Travatos, Tierry Salomon, Bruno Salomon, Fritz Hilpert, Zsofia Korodi, Stefan Mac Gill, Eugen Macko, Pálma Csiszár, Balázs Wacha, Veronika Hée, Andrea Ruzicska.
Ghenerala titolo: Superpasho la klasikon rilate al esperanto.
Pli detale:  Superpasho la europan idealismon pere de la nova dialogika pensado kaj la rilato al arte farita lingvo esperanto.
 
La sperto en seminario montris, ke malfacilas kompreni tiun sinten kaj- pensmanieron, tamen ke tiuj fakte jam kelkmil jaroj ankau apud la devigaj alkutimighoj ekzistis.
Sed la aktualan necesecon de la dialogika pensmaniero urghas ankau la chiutaga internacia politiko, kiam ne plu eblas pri klasik-dialektika metodo konvinki la alian kontrauulon (ekz.  el Usono kaj el Nordkoreio, Trump kaj Kim Jong-un).
 
Tiusence esperanto estas konkreta ekshajno de dialogika pensado en la parolado kaj samtempe la superpasho de la klasiko, de kiu eblas multe lerni en la spirito de kuneco, malferme  al pluevoluo.
 
 Plej grandan malfacilajhon por kompreni la superpashon de la klasiko kaj la necesecon de la dialogiko havas personoj dungitaj en shtataj institucioj, ekz. sur klasik-naciaj universitatoj kaj ankau sciencistoj che institucioj pagitaj de shtatoj. Tio estas komprenebla.  Sed la scienco kaj la libera ekkono ne povas dependi de la enshlositeco, de klasikaj rigardmetodoj. 
 
Por montri la diferencon inter la klasika kaj nova pensado, konvenis la rimarkoj de du partoprenintoj, de la klasik-naciaj universitataj geprofesoroj:
 
Prof. d-ro Wacha Balázs avizis al subjekt-objekta rilato en la scienco, ke la scienco objektive ne faras ion ajn, sed la sciencista subjekto.
Jes, tiu disigo de la realecon multe helpis por la evoluo de la scienco, sed fine estis ekkonata, ke la rilato tamen ne okazis tiel. El la kerno ne ekestis per deviga salto la rikolto, sed devas la tempo esti lasita. Nia tempo jam spertis, ke la naturo ne estas perforte regebla, sed devas esti pflegata kaj protektata. Estis reale ekkonata la kuneco, de unu-de-ali-dependeco de subjekt-objekto (post la supozata dialektike kontrauajha rilato).
 
Tipe klasika estis la kompreno de la dialektiko de la prof-ino. d-ro VeronikaHée. Pri tezo-antitezo-sintezo kaj elsaltu la evoluo.
 
Tiel estis instruata la la dialektiko, kiel ununura metodo de la ekkono de la sociaj rilatoj.  Kaj pri Engels ankau la naturo mem,  en la iamaj socialismaj landoj. Al tiu idealisma kompreno necesis ankorau la konkreta historia sperto, kiu montris la limojn de tiu uzebleco.
 
Por la nova pensado de Franz Rosenzweig, estas la dialektiko nur infanludo. Jes, por la grekoj estis ankau nur konvinkludo. Hegel faris poste de ghi mordseriozan aferon. 
 
Raporto de Eugeno Macko, gvidanto de la seminario
 

         ------------------------      ......     ------------------------

 

Invito al 2a internacia seminario en Alsooers, pri la

Superpasho la klasikon per esperanto

Je la 7-9a septembro 2018

 

Esperanto ne estas nur lingvo, sed ghi ekestis meze de la spirita dekadenco che la turnigho la 19a al 20a jarcento, kiel esperon dona propono, konstruita el elementaj pecoj de, en dialektikaj kontrauajhoj enplektite starantaj klasikaj nacilingvoj, kunmetite per dialogika solvo.

Ni volas priparoli kaj indiki la gravecon de historiaj spertoj per esperanto kaj al la tempo en kiu spirita influo ghi ekestis, ekevoluighis kaj ankau al ghia aktualeco  nuntempe. La arta secesio havis decidan influon al la sinteno kaj psika stato de la homoj en la jarcentshangho. Ne estas hazardo, ke esperanto plej efike evoluighis ghuste tie kie estis plej necesa la avangarda kontraustaro al filistera moralo. Sed bedaurinde tiam ankorau nesukcese.  

Novtempe ekde la 70aj jaroj ekshajnis nova intereso al la kompreno de la secesio. Ghi kunfalas kun la konsciigho la necesecon de la novan dialogika pensado en la estanteco. Jarcentshanghe che  la progresintaj pensantoj, komencita sintenmaniero, al kiuj apartenis ankau esperantistoj, pruvighis la valoro per  historia sperto.  

Ni volas en la seminario paroli pri historiaj okazadoj, de superpasho la klasikon en la secesio, kie ekshajnis la internacieco  en mezeuropo, konkrete che la „thereziana homo“, sed en naciismaj histerioj ne havis shancon por ekshajni.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

RENKONTIGXO kun la loka esperanta klubo

en Nyíregyháza

Je la 6-a de marto 2018. /lundo/ je la 17.00 horo

 

Preleganto: Eugeno Macko

Temo: "Por kunrestado de la Europa Unio necesas Esperanto "

Loko:  Fervoja Kultura Domo

   Urbo Nyíregyháza, Toldi u. 23

----------------------------------------------------------------------------

Gejunuloj lernintaj Esperanton renkontiĝos ĉe la parko BIKÁS [bika:ŝ]. Kocsárd Arató  skribis, ke eble iu, uil el ili aliĝos al Eŭropo-Demokratio-Esperanto. Kiu scias? Karaj membroj de Eŭropo - Emokratio -Esperanto,
vizitu la retforumon "Eszperantó - a középfokún túl", por orientiĝi. 
 
https://www.facebook.com/groups/postmezgrada/?hc_ref=SEARCH
 -----------------------------------------------------------------------------

Invito por prelego

Ni  invitas al la venonta EDE (Euxropo-Demokratio-Esperanto) kunveno  kiu estos  je la 27-a  (jxaudo) de aprilo , en 2017, 17.30 horo.

Temo: - Demandoj al la Hungarlanda politikaj partoj

             (detaloj troveblaj en la hejmpagxo ankaux)

           - Prelego pri  CEU -Centra Euxropa Universitato- (20 minutoj) de Eugeno Macko

 Loko: Domo de la Kultura Esperanto Asocio

adreso:1091. Budapest, IX. Üllői strato 95. I.etagxo

 Ni varme bonvenigas, ni atendas vian partoprenon

Estraro de EDE

Bonvolu reagi cxu vi povas veni.

 Mi  atendas vin!

 

----------------------------------------------------------------------------------

2017. február 22. /szerda/ 17.30 órától

Előadó:  Dr. Wacha Balázs, az EDE tagja

Téma: Interlingvisztika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em.

Az előadás  eszperantó nyelven történik.

Kiun  interesas por prelego de S-ro Blazio Vaha, tiu povas aŭkulti la prelegon, se alklakas la suban hiperligon!
 
Aki érdeklődik Dr. Wacha Balázs előadása iránt,  meghallhathatja az alábbi linkre kattintva! 
 

 

2016. november 24. /csütörtök/ 17.30 órától

 

Előadás: Heé Veronika az ELTE docense, az EDE tagja

 

Téma: EU és a nyelvi kérdés a Brexit után

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

                 1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 --------------------------------------------------------------------------------------

2016. október 27.  /csütörtök/ 16.30 órától

 Előadó: Nemere István író, műfordító

 

Téma: Magyarázatok „Magyarország története” c. könyvéhez      

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

                 1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2016. március 10.  /csütörtök/ 17.30 órától E L Ő A D Á S

 

Előadó: Dr. Matykó Jenő az EDE Federáció elnökhelyettese

 Téma: „ Dialogiko de la historio”

  A történelem dialógikája       

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

---------------------------------------------------------------------------------------

 2015. április 09. /csütörtök/ 17.30 órától  E L Ő A D Á S

 

Előadó: Ertl István

 Téma: "Az európai nyelvpolitika és az eszperantó" 

 "Europaj lingvaj politikoj kaj Esperanto"                               

 Helyszín: Eszperantó Alapítvány székhelye

 

( Lingva Lernejo de Szilvási László )

   /cím:1091. Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 49./

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Kommentár PETIK JÁNOS előadásához:

 

Tegnap, (2015.03. 20-án) az Európa - Demokrácia - Eszperantó (EDE) szervezésében, az Eszperantó Központ és Nyelviskola egyik tantermében (Bp., Üllői út 95) meghallgattuk Petik János előadását, melynek előre megadott témája ez volt: "Egységes népet az egységes Uniónak!", alcíme pedig ez: "Egy elképzelés az E ellen emelt védőfal áttörésére". Az előadás érdekes, lendületes, nyelvileg is vonzó és mintaszerű volt, és termékenynek mondható vitát vezetett be. Egyik alapvető gondolatát az *Eszperantó, a középfokún túl* fórumának tagjai már ismerhetik. Hogy az eszperantó az Európai Unió keretei között a gyakorlatban is széles körben váljék használatossá, ahhoz valószínűleg az is szükséges, hogy az eszperantót alkalmazók létező szervezetei a maguk nevében is képviseletében már m o s t evidensnek tekintsék és kifejezzék, hogy az EU intézményeihez fordulva az eszperantó használata értelemszerűen joguk kell hogy legyen, ezért 1) gyakorlatban (egyszerűen) ezt fogják tenni, eszperantóul fognak "folyamodni", 2) elvárják, hogy az EU ezt mind gyakorlatában, mind az elismerés és az elvek síkján, egyetértőleg  fogadja. Petik János az eszperantót alkalmazók között szeretné viszontlátni azt a (korábbi) mozgalminak mondható szellemet, amely egyfelől szükséges a fentieknek megfelelő többé-kevésbé k ö z ö s fellépéshez (különféle eszperantó szervezetek összefogásához), másrészt a szélesebb társadalom köreiben való g y a k o r l a t i nyelvalkalmazás intenzív ösztönzéséhez vezetne, például és elsősorban a turizmus területén. Kitért arra is, hogy az Európai Unión belüli (talán kulturálisnak és politikainak mondható) szerves együttműködésének, az EU lakossága közösségivé válásának, és az EU-lakosság, EU  - polgárság szerves politikai közösségé válásának az eszperantó (integráló) eszköze volna, és az eszperantó mostani alkalmazóinak példája, mintája és szelleme ebben a szerves közösségivé válásban pozitív szerepet töltene be. - Mint minden hasonló témájú eszmecserében, nem kerültük el, hogy a sokértemű, hol metaforikusan, hol valamely szaknyelvi értelemben használt nép, ország, közösség szavak értelmezését kölcsönösen "firtassuk", Petik János és a közönség - véleményem szerint – gondolatébresztő módon, termékenyen tudott vitatkozni, még ha a vita hevében olykor elvetettük is a sulykot. Elfogadhatjuk, hogy jó volna, ha az EU-n belül a lakosságnak (EU-polgárság?) fokozatosan valóban szerves politikai közösséggé válna (amely többek szerint nem zárja ki az etnikai, nemzeti-nemzetiségi, kulturális sokszínűséget). Bízhatunk abban, hogy ebben a dologban az eszperantó, mint nyelvi eszköz és az eszperantó nemzetközi közösségek szokásainak, hagyományainak, gondolatainak java pozitív szerepet fog betölteni. Mindamellett a lényeg - Petik János szellemében szólva, az, hogy mindennek elősegítésére magunkat és az eszperantó alkalmazóinak legalább egy részét eredményesen mozgósítsuk. Érezhetőleg nem volt köztünk teljes egyetértés és nem is próbáltunk egyetértésre jutni abban a tekintetben, hogy az eszperantóval foglalkozókat a fentiek tekintetében kezelhetjük-e, illetve mennyire kezelhetjük egységesen. - A magam részéről elégedetten tértem haza (és nyugovóra), hiába tudom, hogy nem minden kérdést zártunk le megnyugtatóan. Egységesek voltak a jelenlévők abban a tekintetben, hogy a Franciaországból elindult TUJ- kezdeményezés népszerűsítését mindannyian folytatjuk. Ebben a számítógéphez kevéssé értők segítségre szorulnak. Mint a magyarországi EDE tagja, én is köszönöm a többi tag és nem tag (vagy családtag) megjelenését,Petik Jánosnak pedig az érdekes, értékes és hatásos előadást.

WACHA Balázs (Blazio VAHA)

----------------------------------------------------------------------------------

Petik János turisztikai (jellegű, témájú) kezdeményezését fontolgatva belenéztem Máthé Árpád nagy bibliográfiájába, s ott ezt láttam
(342. l., 4065.tétel):

Esperanto Parolata en komerco kaj turismo- (Tiel katalogis CDELI (2007)- Adresaro de la entreprenoj kiuj uzas Esperatnon: hoteloj, restoracioj, magazenoj, aŭtomobilejoj, informejoj ktp. Rlf. Maurice Rétot. Paris. (FR).

Minimum: történeti adalék. Máthé Árpád informátora Ana Maria Molera.
Az UEA katalógusában (Libroservo) elég sok útikönyv, útleírás, városismertető van, ezek is "előzmények".

WACHA Balázs (Blazio VAHA)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 2015.  március 20. /péntek/17.30 órától  E L Ő A D Á S

 

Helyszín: Eszperantó Alapítvány székhelye

 /cím:1091. Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 49./

 

Előadó: Petik János tanár

 Téma: Egységes népet az egységes Uniónak!

 (alcím: Egy elképzelés az E ellen emelt védőfal áttörésére).

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Eszperantisták, nem Eszperantisták és EDE tagok!

 Az Európa – Demokrácia - Eszperantó /EDE/ elnöksége  szeretettel meghívja Önt a soron következő előadásra.

 Időpont: 2014. április 24./ csütörtök  18.00 órától

 Előadó: Dr. Matykó Jenő az EDE Federáció elnökhelyettese

  Téma:  Mi a kultur-ökológia ?

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 Egyebek: A magyarországi politikai pártok állásfoglalása a nyelvi demokráciával kapcsolatosan

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván:

 

 

 

 az EDE Elnöksége

 

 

 

                                         INVITO

 

 

 

 

 

 

 

Estimataj kaj karaj Esperantistoj, ne Esperantistoj kaj EDE membroj!

 

 

 

 

 

 

 

  La estraro de Europo Demokratio Esperanto /  EDE - Hu /  invitas vin al la prelego de  Matyko Jenő vicprezidento de EDE Federacio.

 

 

 

 Tempo:  18.00 horo  je la 24-a aprilo, jxaudo 2014.

 

 

 

 Temo:  Kio estas kulturokologio?

 

 

 

 Aliaj: La opinio de la Hungaraj Partioj pri la lingva demokratio.

 

 

 

 Loko:  „Kultura Esperanto Asocio” ( Lingva Lernejo de Szilvási László )

 

 

 

             1091. Budapest, IX., Üllői strato  95. I. etagxo

 

 

 

 

 

 

 

  Kun amikaj salutoj,

 

 

 

 

 

 

 

 Agrablajn Paskajn Festotagojn deziras:

 

 

 

 Estraro de EDE-Hu

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

2014. március 21. péntek/ 16.00 órától

 

 

 

Előadó: Lu Wunsch Rolshoven berlini eszperantista

 

 

 

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 

 

 

 

 éma: Tömegkommunikációs viszonyok

 

 

 

 

 

 

 

            Amaskomunikilaj Rilatoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014. február.13. csütörtök/ 17.30 órától

 

 

 

 

 

 

 

Előadás: Kabók István történelem tanár

 

 

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye,cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em.

 

 

 

Téma: Magyarok a Délvidéken

 

 

 

 Temo:         Hungaroj en la Sudprovonco

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. október. 17. /csütörtök/18.00 órától

 

 

 

 

 

 

 

Előadás

 

 

 

 

 

 

 

 Helyszín: Magyar Eszperantó Szövetség Székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 OKISZ Irodaház-  1146. Budapest, XIV. Thököly út 56/60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Wacha Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téma: Történeti áttekintés: külső és belső viszonyulás-típusok az eszperantó nyelvhez.
              Eksteraj kaj internaj rilat-tipoj, atitudoj al Esperanto, tra la historio

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

2013. november 21. /csütörtök/18.00 órától

 

 

 

 

 

 

 

 - Előadás

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95./

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Kaszás Attila

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronika demokratio - cxu la solvo – de  demokratia deficito?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 2013. június 14-16. között Asóörsön megrendezésre kerül az Európa - Demokrácia - Eszperantó /EDE/ nemzetközi találkozó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internacia renkontigho en Alsooers che Balatono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITO al la 12-a politika diskuto pri lingvaj problemoj, en Alsóőrs (che la lago Balatono)  14. 06. – 16. 06. 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj:  http://www.e-d-e.org/   

 

 

 

 

 

 

 

 Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikadproblemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo.

 

 

 

 Internacia renkontigho en Alsooers che Balatono.

 

 

 

 INVITO al la 12-a politika diskuto pri lingvaj problemoj,

 

 

 

 

 

 

 

 en Alsóőrs (che la lago Balatono)  14. 06. – 16. 06. 2013 

 

 

 

 Pliaj informoj:  http://www.e-d-e.org/  

 

 

 

 

 

 

 

Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikadproblemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo.

 

 

 

 

 

 

 

La uzata lingvo estos precipe Esperanto. Sed bonvenas ankaux civitanoj kun politika intereso, parolantaj nur la hungaran, la germanan, la anglan. Iliaj aldonoj estos tradukotaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivuloj el la internacia partio EDE (Europo Demokratio Esperanto) raportos pri siaj laboroj kaj estos priparolota la preparo de la venontjara Europ-Unia baloto 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se Vi pretas prelegi aux raporti pri esperanto-politika temo bonvolu mendi vian emon. 

 

 

 

 

 

 

 

La ghis nun menditaj prelegantoj:

 

 

 

 

 

 

 

Robert Leleu (Francio) pri la EDE en Francio

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Rynduch (Polando/Germanio) EDE en Pollando.

 

 

 

 

 

 

 

 Bojidar Leonov (Bulgario) la jhus fondita EDE en Bulgario.

 

 

 

 

 

 

 

 Stefan MacGill (Novzelando/Hungario) Venontaj strategioj de UEA

 

 

 

 

 

 

 

 Steffen Eitner (Germanio) EDE en la interreto

 

 

 

 

 

 

 

 Wacha Balázs (Hungario) EDE en Hungario

 

 

 

 

 

 

 

 Kaszás Attila (Hungario) Nuna politika situacio en Hungario

 

 

 

 

 

 

 

 Eugen Macko (Germanio/Hungario) La EDE-Federacia programo.

 

 

 

 

 

 

 

La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tisztelt EDE tagok!

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt eszperantista és nem eszperantista érdeklődők!

 

 

 

 

 

 

 

 Az Európa - Demokrácia - Eszperantó sorozatának kövtkező előadása 2013. április 17-én /szerdán/ 18.00 órakor kezdődik.

 

 

 

 

 

 

 

 Meghívott vendégünk Dr Szarka László történész, aki - más funkciói mellett - Magyar Tudományos Akadémia keretei között működő Bölcsészettudományi KözWeblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 22
Heti: 24
Havi: 921
Össz.: 165 969

Látogatottság növelés
Oldal: Előadások
Európa-Demokrácia-Eszperantó - © 2008 - 2021 - ede-hu.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »